Početna stranica
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je EuroExperta, Udruge HUM, te organizacije TEGOVA.
Prijava članova HDSVIP-a
EuroExpert
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je jedine multi-disciplinarne organizacije EuroExpert
Tegova
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je organizacije TEGoVA

Hrvatsko društvo sudskih vještaka
i procjenitelja

Frane Petrića 5, 10000 Zagreb

Tel: 01 481 1797, Fax: 01 481 3180
Mob: 098 446 223

E-mail:

Odlukom Skupštine od 28.01.2015. promijenjen je naziv Hrvatsko društvo sudskih vještaka (HDSV) u Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja (HDSVIP).

Novosti

III. Kongres sudskih vještaka - rujan 2013

III. Kongres sudskih vještaka - rujan 2013

III. Kongres sudskih vještaka održan je 27. - 28. rujna 2013. g. u Zagrebu, hotel "Panorama".

Teme na kongresu: Sudski vještaci u EU, Sudski vještaci u novelama ZKP-a i ZPP-a, Mirenje u sudskim postupcima i dr.

Građevinsko-arhitektonska i geodetska sekcija, medicinska sekcija, agronomska i šumarska sekcija i sekcija za promet i vozila predstavile su najzanimljivije stručne teme, a poseban naglasak u medicinskoj sekciji bio je na predstavljanju novih orijentacijskih medicinskih tablica za procjenu životne aktivnosti.

Zaključci i fotogalerija s kongresa će biti uskoro objavljeni.

Ostale novosti

Teorijska obuka

27. travnja 2013. godine, održana su predavanja - teorijska obuka u sklopu programa izobrazbe kandidata za poslove stalnog sudskog vještaka.

opširnije

Dobro došli

na web stranicu Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja - dobrovoljne, nevladine, nestranačke udruge koja djeluje radi unapređenja institucije sudskog vještaka i procjenitelja i njegove uloge u pravosuđu i ostalim institucijama.

EVS standardi 2020 i EBVS standardi 2020
Komunikacijske vještine