Početna stranica
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je EuroExperta, Udruge HUM, te organizacije TEGOVA.
Prijava članova HDSVIP-a
EuroExpert
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je jedine multi-disciplinarne organizacije EuroExpert
Tegova
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je organizacije TEGoVA

Hrvatsko društvo sudskih vještaka
i procjenitelja

Frane Petrića 5, 10000 Zagreb

Tel: 01 481 1797, Fax: 01 481 3180
Mob: 098 446 223

E-mail:

Odlukom Skupštine od 28.01.2015. promijenjen je naziv Hrvatsko društvo sudskih vještaka (HDSV) u Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja (HDSVIP).

Adresar sudskih vještaka

Adresar sudskih vještaka

Adresar čini jedinstvenu bazu svih sudskih vještaka - članova HDSVIP. Odgovorna osoba za podatke o članovima je administratorica HDSVIP-a, Zdenka Kvačica-Restek. Članovi Društva su dužni najhitnije obavijestiti administraciju o svakoj promjeni, nedostatku ili neispravnosti vlastitih podataka.

Pretraga adresara sudskih vještaka

Možete unjeti samo prezime, ili sa padajućih lista odabrati traženi podatak.
Napomena: Prikazane podružnice, skupine i podskupine definirala je struka odnosno strukovne udruge i sudovi. Precizno područje vještačenja za koje je svaki sudski vještak sa popisa imenovan navedeno je u podskupinama, a skupine služe za lakše pretraživanje.

Rezultati pretrage

Dobro došli

na web stranicu Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja - dobrovoljne, nevladine, nestranačke udruge koja djeluje radi unapređenja institucije sudskog vještaka i procjenitelja i njegove uloge u pravosuđu i ostalim institucijama.

EVS standardi 2020 i EBVS standardi 2020
Komunikacijske vještine