Početna stranica
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je EuroExperta, Udruge HUM, te organizacije TEGOVA.
Prijava članova HDSVIP-a
EuroExpert
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je jedine multi-disciplinarne organizacije EuroExpert
Tegova
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je organizacije TEGoVA

Hrvatsko društvo sudskih vještaka
i procjenitelja

Frane Petrića 5, 10000 Zagreb

Tel: 01 481 1797, Fax: 01 481 3180
Mob: 098 446 223

E-mail:

Odlukom Skupštine od 28.01.2015. promijenjen je naziv Hrvatsko društvo sudskih vještaka (HDSV) u Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja (HDSVIP).

Novosti

Prijeboj potraživanja prema državnom proračunu

U Narodnim novinama, broj 15. od 6. veljače 2013. objavljen je Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku prijeboja potraživanja prema državnom proračunu s poreznim dugom koji je stupio na snagu dana 6. veljače 2013.

Ovim Pravilnikom uređuju se postupak prijeboja potraživanja poreznog dužnika prema državnom proračunu s obvezom po osnovi poreznog duga i redoslijed namirivanja za pojedine vrste poreza.

Potraživanjima poreznog dužnika koja se mogu prebijati s obvezom po osnovi poreznog duga smatraju se:

  1. potraživanja temeljem dospjelih novčanih obveza iz pravnih poslova sklopljenih između fizičkih i pravnih osoba i osoba javnog prava koje se financiraju iz državnog proračuna, a navedene su u Popisu broj 1. koji je sastavni dio ovog Pravilnika,
  2. državne potpore za poljoprivredu i ribarstvo,
  3. potraživanja iz ovršnih odluka i nagodbi domaćeg suda koje glase na ispunjenje određene novčane obveze i imaju potvrdu ovršnosti, a koje se isplaćuje iz državnog proračuna,
  4. potraživanja iz ovršnih izvansudskih nagodbi koje glase na ispunjenje određene novčane obveze, a koje se isplaćuju iz državnog proračuna.

Ostale novosti

III. Kongres sudskih vještaka - rujan 2013

III. Kongres sudskih vještaka - rujan 2013

III. Kongres sudskih vještaka održan je 27. - 28. rujna 2013. g. u Zagrebu, hotel "Panorama".

Zaključci i fotogalerija s kongresa će biti uskoro objavljeni.

HKIG uvrstila je III Kongres u program stručnog usavršavanja i sudionicima dodjeljuje 6 bodova

opširnije

Teorijska obuka

27. travnja 2013. godine, održana su predavanja - teorijska obuka u sklopu programa izobrazbe kandidata za poslove stalnog sudskog vještaka.

opširnije

Dobro došli

na web stranicu Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja - dobrovoljne, nevladine, nestranačke udruge koja djeluje radi unapređenja institucije sudskog vještaka i procjenitelja i njegove uloge u pravosuđu i ostalim institucijama.

EVS standardi 2020 i EBVS standardi 2020
Komunikacijske vještine