Početna stranica
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je EuroExperta, Udruge HUM, te organizacije TEGOVA.
Prijava članova HDSVIP-a
EuroExpert
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je jedine multi-disciplinarne organizacije EuroExpert
Tegova
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je organizacije TEGoVA

Hrvatsko društvo sudskih vještaka
i procjenitelja

Frane Petrića 5, 10000 Zagreb

Tel: 01 481 1797, Fax: 01 481 3180
Mob: 098 446 223

E-mail:

Odlukom Skupštine od 28.01.2015. promijenjen je naziv Hrvatsko društvo sudskih vještaka (HDSV) u Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja (HDSVIP).

Novosti

Simpozij: Primjena uredbe i pravilnika o metodologiji procjena vrijednosti nekretnina


Sažetak Simpozija

Kroz praktične primjere izrade tri metode procjene tržišne vrijednosti nekretnina, i posebnih načina procjene nekretnina (kod izvlaštenja) želimo približiti metodologije procjenjivanja svim sudskim vještacima i procjeniteljima koji rade procjene nekretnina. Također vam dostavljam cjenik procjena iz Njemačke jer se sadašnje cijene procjena nekretnina moraju bitno promijeniti sukladno novim propisima, kao i rokovi izrade (šaljemo također obavijest Službe za vrednovanje nekretnina grada Zagreba).
Po riječima našeg kolege mr.sc. Krtalić Vladimira (koji je ispred HDSV-a pripremio prvi hrvatski priručnik o procjenama Načela procjene vrijednosti nekretnina, 2007. godine), hrvatskom Uredbom o procjeni tržišne vrijednosti nekretnina i Pravilnikom o metodama procjene vrijednosti nekretnina uređen je samo "krov kuće" ali još uvijek:

  • nisu uređeni "stupovi": sustav edukacije i certificiranja vještaka, pravni temelj za donošenje uredbe o procjeniteljskim povjerenstvima niti obveza sastavljanja zbirke kupovnih cijena i izrade preglednih karata s orijentacijskim vrijednostima zemljišta
  • nisu uređeni "temelji": odnosno zakonski okvir za osnivanje procjeniteljskih povjerenstava, pribavljanje kupovnih cijena nekretnina, izrada preglednih karata s približnim (orijentacijskim) vrijednostima zemljišta i donošenje Uredbe o procjeniteljskim povjerenstvima, sastavljanju zbirke kupovnih cijena i približnim (orijentacijskim) vrijednostima zemljišta.

U nedostatku baze podataka u svim gradovima osim u Zagrebu, koja je baza trebala biti riješena sukladno čl. 196, st.6 Zakona o prostornom uređenju, prikazati ćemo način pribave zbirke kupovnih cijena koji upravo rješavamo s tvrtkom koja ima takve baze podataka od 1996. godine. Za procjene u Zagrebu koristit će se baza podataka Službe za vrednovanje nekretnina grada Zagreba pripremana unazad protekle dvije godine (u privitku je obavijest Službe za vrednovanje nekretnina Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu grada Zagreba).

Program

8,30 - 9,00 REGISTRACIJA SUDIONIKA
9,00 - 10,00 OTVARANJE SIMPOZIJA - UVODNI GOVOR
mr.sc. Melita Bestvina, dipl.ing.građ., predsjednica HDSV-a i moderator simpozija
POJAŠNJENJA UREDBE I PRAVILNIKA O PROCJENI VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
mr.sc. Željko Uhlir, dipl.ing.građ., zamjenik ministrice - Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
10,00 - 11,30 TUMAČENJE PRIHODOVNE METODE I PRAKTIČAN PRIMJERI IZRAČUNA PROCJENE
prof.dr.sc. Josip Tica, izvanredni profesor - Ekonomski fakultet Zagreb
mr. Igor Kaluđer, dipl.oec., direktor Sunoptos d.o.o. i redoviti predavač na Visokoj školi za financije i pravo Effectus te Visokoj školi za primjenjeno računarstvo Algebra
11,30 - 12,00 Pauza za domjenak (toplo hladni koktel)
12,00 - 13,30 PRIKAZ IZRAČUNA TROŠKOVNE METODE I POSEBNI NAČINI PROCJENE NEKRETNINA
Jelena Grubišić, dipl.ing.građ., stalni sudski vještak, član HDSV iz Pule
Dragutin Matotek, dipl.ing.građ., stalni sudski vještak, član HDSV iz Čakovca
PRIKAZ PRIMJERA PROCJENE STANA U NJEMAČKOJ
mr.sc. Melita Bestvina, dipl.ing.građ., stalni sudski vještak, predsjednica HDSV iz Zagreba
13,30 - 13,45 POREDBENA METODA - Prikaz pribave podataka iz zbirke kupoprodajnih ugovora
mr. Maja Polić, mag. ing. geodezije i geoinformatike, viša stručna suradnica u Službi za vrednovanje nekretnina grada Zagreba
13,50 - 14,30 MEĐUNARODNI STANDARDI OCJENJIVANJA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
Danijela Ilić, dipl.ing.građ., članica Upravnog odbora TEGoVA
(TEGoVA = The European Group of Valuers' Associations)
14,30 - 15,00 PITANJA I ODGOVORI

*Program simpozija je načelan, moguća je promjena redoslijeda predavanja i sl.

Organizacijski redakcijski odbor simpozija: mr.sc. Melita Bestvina, predsjednica, članovi: Krunoslav Komesar, d.i.g., Dragutin Matotek, d.i.g.

Ostale novosti

Hrvatsko društvo sudskih vještaka postalo je član EuroExperta

Hrvatsko društvo sudskih vještaka postalo je član EuroExperta

EuroExpert (EE) je multi-disciplinarna europska organizacija koja zastupa sudske vještake u EU sa sjedištem. Posebna razlika u odnosu na druge asocijacije sastoji se u tome da njeni članovi nisu individualne osobe već su članice - Komora ili udruga sudskih vještaka iz svake države članice.

opširnije

Besplatna pravna pomoć

Općinski građanski sud u Zagrebu obavijestio je udruge sudskih vještaka i tumača o primjeni odredaba Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, u dijelu koji se odnosi na angažman sudskih vještaka i sudskih tumača u predmetima gdje se primjenjuje navedeni Zakon. Obavijest sadrži i prava sudskih vještaka i sudskih tumača kod isplate naknade troškova vještačenja i nagrade za obavljeno vještačenje.

opširnije

Rješenje ustavnog suda

Ustavni sud RH odbacio je prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 5. i 22. Pravilnika o stalnim sudskim vještacima.

opširnije
«  1  |  2  »

Dobro došli

na web stranicu Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja - dobrovoljne, nevladine, nestranačke udruge koja djeluje radi unapređenja institucije sudskog vještaka i procjenitelja i njegove uloge u pravosuđu i ostalim institucijama.

EVS standardi 2020 i EBVS standardi 2020
Komunikacijske vještine