Početna stranica
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je EuroExperta, Udruge HUM, te organizacije TEGOVA.
Prijava članova HDSVIP-a
EuroExpert
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je jedine multi-disciplinarne organizacije EuroExpert
Tegova
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je organizacije TEGoVA

Hrvatsko društvo sudskih vještaka
i procjenitelja

Frane Petrića 5, 10000 Zagreb

Tel: 01 481 1797, Fax: 01 481 3180
Mob: 098 446 223

E-mail:

Odlukom Skupštine od 28.01.2015. promijenjen je naziv Hrvatsko društvo sudskih vještaka (HDSV) u Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja (HDSVIP).

Novosti

Teorijska obuka

27. travnja 2013. godine, održana su predavanja - teorijska obuka u sklopu programa izobrazbe kandidata za poslove stalnog sudskog vještaka.

Predavanje je bilo veoma dobro posjećeno a ocjene sudionika: kandidata za sudske vještake i njihovih mentora su također visoke.

Raspored predavanja za mentore i kandidate, 27.04.2013. g.
Prijava: 09,30-10,00 h - Ul. grada Vukovara 271 (prizemlje), Zagreb

Predavanje - naziv i predavač Vrijeme (okvirno)
Uvodna riječ
predsjednica HDSV mr.sc. Melita Bestvina d.i.g.
10,00 - 10,15
Zakonodavni okvir
sudac Žup.suda u Zagrebu: Ivica Veselić dipl.iur.
10,15 - 10,45
Zakonodavni okvir
predsjednik Žup.suda u V.Gorici: Vitomir Boić, dipl.iur.
10,45 - 11,15
Etika i etički kodeks
predsjednica HDSV mr.sc. Melita Bestvina, d.i.g.
11,15 - 11,45
Pauza za kavu 11,45 - 12,00
Izrada vještačkog nalaza - elaborata vještaka, zadaća vještaka i komunikacija vještak - naručitelj vještačenja
potpredsjednik HDSV Čedomir Čović, dipl.ing.
12,00 - 12,20
Sastav računa za vještaka (fizička osoba, pravna osoba)
Zdravko Brestovac dipl.oec.
12,20 - 12,40
Vještaci u EU:
Hedda Martina Šola, M.Econ.
12,40 - 13,00
Pitanja 13,00 -

Download dokumenata

Ostale novosti

III. Kongres sudskih vještaka - rujan 2013

III. Kongres sudskih vještaka - rujan 2013

III. Kongres sudskih vještaka održan je 27. - 28. rujna 2013. g. u Zagrebu, hotel "Panorama".

Zaključci i fotogalerija s kongresa će biti uskoro objavljeni.

HKIG uvrstila je III Kongres u program stručnog usavršavanja i sudionicima dodjeljuje 6 bodova

opširnije

Dobro došli

na web stranicu Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja - dobrovoljne, nevladine, nestranačke udruge koja djeluje radi unapređenja institucije sudskog vještaka i procjenitelja i njegove uloge u pravosuđu i ostalim institucijama.

EVS standardi 2020 i EBVS standardi 2020
Komunikacijske vještine