Početna stranica
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je EuroExperta, Udruge HUM, te organizacije TEGOVA.
Prijava članova HDSVIP-a
EuroExpert
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je jedine multi-disciplinarne organizacije EuroExpert
Tegova
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je organizacije TEGoVA

Hrvatsko društvo sudskih vještaka
i procjenitelja

Frane Petrića 5, 10000 Zagreb

Tel: 01 481 1797, Fax: 01 481 3180
Mob: 098 446 223

E-mail:

Odlukom Skupštine od 28.01.2015. promijenjen je naziv Hrvatsko društvo sudskih vještaka (HDSV) u Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja (HDSVIP).

O Hrvatskom društvu sudskih vještaka i procjenitelja

ponovno imenovanje

Ponovno imenovanje

svi sudski vještaci koji trenutno imaju status vještaka prema rješenju županijskog ili trgovačkog suda, istekom tog rješenja, morati će podnijeti zahtjev za imenovanje (ponovno imenovanje) Ministarstvu pravosuđa i uprave.

Uz sam zahtjev (obrazac) vještaci će morati priložiti i svu dokumentaciju koja je na popisu u sklopu obrasca.

Neovisno o tome što u Pravilniku o SSV stoji da je rok za predaju ovog zahtjeva 30 dana prije isteka rješenja, preporučamo na temelju prethodnih iskustava naših članova, da zahtjev predate barem 90 dana ranije, kako biste bili sigurni da ćete na vrijeme dobiti obnovu statusa. Naime, ako se dogodi da vaše trenutno rješenje istekne prije nego novo rješenje postane pravomoćno, imati ćete problema s e-komunikacijama jer se pristup blokira istekom rješenja a aktivira se s pravomoćnošću novog rješenja.

Imati ćete i dodatne probleme, ako propustite na vrijeme (30 dana prije isteka rješenja) podnijeti zahtjev za ponovno imenovanje. Zbog toga je iznimno važno poštivati propisane rokove.

U svakom trenutku možete nazvati u Tajništvo HDSViP, gdje ćemo vam dati potrebne informacije.

Podsjećamo također da su 25.3.2024. u Narodnim novinama 36 objavljene izmjene i dopune Zakona o sudovima i da u članku 126a stoji da vještačenje mogu obavljati i pravne osobe pod uvjetom da imaju zaposlenog stalnog sudskog vještaka za određeno područje vještačenja.

Sudski vještak može biti zaposlen na minimalno 1 sat, da bi pravna osoba mogla tražiti ovlaštenje za sudsko vještačenje.

Download dokumenata

Dobro došli

na web stranicu Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja - dobrovoljne, nevladine, nestranačke udruge koja djeluje radi unapređenja institucije sudskog vještaka i procjenitelja i njegove uloge u pravosuđu i ostalim institucijama.

EVS standardi 2020 i EBVS standardi 2020
Komunikacijske vještine