Početna stranica
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je EuroExperta, Udruge HUM, te organizacije TEGOVA.
Prijava članova HDSVIP-a
EuroExpert
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je jedine multi-disciplinarne organizacije EuroExpert
Tegova
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je organizacije TEGoVA

Hrvatsko društvo sudskih vještaka
i procjenitelja

Frane Petrića 5, 10000 Zagreb

Tel: 01 481 1797, Fax: 01 481 3180
Mob: 098 446 223

E-mail:

Odlukom Skupštine od 28.01.2015. promijenjen je naziv Hrvatsko društvo sudskih vještaka (HDSV) u Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja (HDSVIP).

O Hrvatskom društvu sudskih vještaka i procjenitelja

Podružnice HDSVIP-a

Dana 11. travnja 2015.. godine održana je Izborna skupština Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja, na kojoj su izabrani: predsjednik HDSVIP, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti. Također su verificirani mandati članovima Skupštine koji su izabrani u svojim podružnicama, prema sljedećem ključu: 1 član Skupštine na 20 članova podružnice, u skladu s odredbama Statuta HDSVIP-a.

Na skupštinama podružnica, osim članova Skupštine, birani su i voditelji podružnica te članovi vijeća podružnica.

PODRUŽNICA ZA KRAPINSKO-ZAGORSKU ŽUPANIJU

Voditelj podružnice: mr.sc. Stjepan Bručić, dipl.ing.građ.
Članovi Vijeća podružnice:

mr.sc. Sandra Mićin
Josip Palanović, ing.građ.
Milan Zubić, ing. z.o.p.
Janko Korpar, dr. med.

Članovi Skupštine HDSV: mr.sc. Stjepan Bručić, dipl.ing.građ.

PODRUŽNICA ZA SISAČKO-MOSLAVAČKU ŽUPANIJU

Voditelj podružnice:
Zamjenik voditelja:
Alan Đozić dipl. ing. agr.
Vlasta Panjković
Članovi Vijeća podružnice: Dubravko Obadić, dipl.ing.agr.
Vlasta Panjković, dipl.oec.
Članovi Skupštine HDSV: Alan Đozić, dipl.ing.agr.
Dubravko Obadić, dipl.ing.agr.

PODRUŽNICA ZA KARLOVAČKU ŽUPANIJU

Voditelj podružnice: Nebojša Lalić, dipl.ing.arh.
Članovi Vijeća podružnice: Dario Janković, dipl.oec.
Mario Stipetić, dipl.ing.šum.
Marko Marković, dipl.ing.građ.
Zdenka Bujan, dipl.ing.građ.
Članovi Skupštine HDSV:

Nebojša Lalić, dipl.ing.arh.
Ivan Žuvela, dipl.ing.građ.

PODRUŽNICA ZA VARAŽDINSKU ŽUPANIJU

Voditelj podružnice: Vladimir Zadravec, struč.spec.ing.aedif.
Članovi Vijeća podružnice:

Robert Rocek dipl.ing.geot.
Ivan Baranašić dipl.ing.el.
dr.sc. Josip Haramija dipl.ing.agr.
Vlatka Bratić

Članovi Skupštine HDSV:

Vladimir Zadravec ,struč.spec.ing.aedif.
Vlasta Santo-Olđa, dipl.oec.
Boris Santo, dipl.oec.

PODRUŽNICA ZA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKU ŽUPANIJU

Voditelj podružnice: Davor Ferenc, dipl.ing.prom.
Članovi Vijeća podružnice: Sanja Pernjak bacc.oec.
dr.sc. Krunoslav Indir dipl.ing.šum.
Alan Vorkapić dipl.ing.prom.
Dario Gašparić stroj.tehn.
Članovi Skupštine HDSV: Davor Ferenc dipl.ing.prom.

PODRUŽNICA ZA BJELOVARSKO-BILOGORSKU ŽUPANIJU

Voditelj podružnice: Jadranka Biškup dipl.oec.
Članovi Vijeća podružnice: Darko Husak, ing.građ.
Krešimir Antulov, ing.stroj.
Hrvoje Kalšan, ing.prom.
Juraj Šimek, ing.građ.
Članovi Skupštine HDSV: Jadranka Biškup dipl.oec.

PODRUŽNICA ZA PRIMORSKO-GORANSKU ŽUPANIJU

Voditelj podružnice:
Zamjenica voditelja:

Darko Hanik dipl.oec.
Celestina Borić, ing.arh.

Članovi Vijeća podružnice: Celestina Bolić, ing.arh.
Ljerka Horvat ing. arh.
Ivica Komadina dipl.ing.arh.
Dragan Lovrović, dr.med.
Članovi Skupštine HDSV:

Darko Hanik dipl.oec.
Bibica Milat, dipl.oec.
Ivica Komadina, dipl.ing.arh.
Ivan Vučemil, dipl.ing.građ.
Marino Sorić, dipl.ing.stroj.
Celestina Bolić, ing.arh.

PODRUŽNICA ZA ŽUPANIJE: LIČKO-SENJSKU, ŠIBENSKO-KNINSKU I ZADARSKU

Voditelj podružnice: Mirko Čačić, dipl.ing.građ.
Članovi Vijeća podružnice: mr.sc. Josip Babeli, dipl.ing.građ.
Matko Drinković, dipl.ing.građ.
Darko Labura, dr.med.
dr.sc. Zdravko Peran, dipl.ing.prom.
Članovi Skupštine HDSV:

Mirko Čačić dipl.ing.građ.
Josip Klišmanić dipl.oec.
Damir Uglešić dipl.oec.
Mario Kalmeta dipl.ing.građ.

PODRUŽNICA ZA ŽUPANIJE: POŽEŠKO-SLAVONSKU I BRODSKO-POSAVSKU

Voditelj podružnice: dr.sc. Mirjana Radman Funarić dipl.oec.
Članovi Vijeća podružnice: Ante Budimir, ing.građ.
Ivanka Zirdum dr.med.
Josip Turkaklj dipl.ing.prom.
Mirko Mršić dipl.ing.
Članovi Skupštine HDSV: dr.sc. Mirjana Radman Funarić dipl.oec.
Franjo Goklubić dipl.ing.prom.

PODRUŽNICA ZA OSJEČKO-BARANJSKU I VUKOVARSKO SRIJEMSKU ŽUPANIJU

Voditelj podružnice: Darko Ojvan dipl.ing.građ.
Članovi Vijeća podružnice:

Đorđe Balić ing.građ. - zamjenik voditelja Podružnice
Goran Ivković dipl.ing.
Stanko Kereta dipl.ing.stroj.
Vesna Premuž Štajcer dipl.ing.arh.

Članovi Skupštine HDSV: Darko Ojvan, dipl.ing.građ.
mr.sc. Franjo Ambroš dipl.ing.geod.
mr.sc. Zita Pleslić dipl.oec.
mr.sc. Ivan Grgesina dipl.ing.preh.teh.
Viktorija Belec ing.građ.

PODRUŽNICA ZA VIROVITIČKO-PODRAVSKU ŽUPANIJU

Voditelj podružnice: Branimir Bukvić, dipl.ing.građ.
Članovi Vijeća podružnice: Božo Milivojević, dipl.ing.građ.
mr.sc. Elvira Koić, dr.med.
Stjepan Vargek, dipl.ing.građ.
Zlatko Mlinarić, dipl.ing.prom.
Članovi Skupštine HDSV: Branimir Bukvić, dipl.ing.građ.

PODRUŽNICA ZA SPLITSKO-DALMATINSKU ŽUPANIJU

Voditelj podružnice: mr.sc. Dražana Grga dipl.ing.agr.
Članovi Vijeća podružnice:

mr.Anisija Bešlić dipl.oec.
Zlatko Rožić dipl.ing.građ.
Davor Gojanović ing.geod.
Nenad Kuzmanić dipl.ing.stroj.

Članovi Skupštine HDSV:

mr. sc. Dražana Grga, dipl.ing.agr.
dr.sc. Joško Kovač dipl.ing.stroj.
Zvonimir Ajduk dipl.ing.građ
Igor Sinovčić dipl.ing.el.
Marko Ćurak dipl.ing.prom.
mr. Ante Mrčela dipl.oec.
Pavao Pandžić ing.građ.
Adela Visković dipl.ing.građ.

PODRUŽNICA ZA ISTARSKU ŽUPANIJU

Voditelj podružnice: Nada Orbanić Sapundžić dipl.ing.arh.
Članovi Vijeća podružnice:

Milica Gavranović dipl.ing.arh.
Slobodan Đekić dipl.ing.geod.
Dražen Sumić dipl.ing.građ.
Denis Lakošeljac dipl.ing.građ.

Članovi Skupštine HDSV: Nada Orbanić Sapundžić dipl.ing.arh.
Sonja Posavec dipl.ing.agr.
Marijan Brnić
Ante Bandić ing.građ.

PODRUŽNICA ZA DUBROVAČKO-NERETVANSKU ŽUPANIJU

Voditelj podružnice: Miho Korda, dipl.ing.građ.
Članovi Vijeća podružnice: mr.sc. Mirjana Vujović, dr.med.
prim.dr.sc. Ante Marković, dr.med.
Stojan Knezović, ing.građ.
Tonko Tomšić, oec.
Članovi Skupštine HDSV: Miho Korda, dipl.ing.građ.

PODRUŽNICA ZA MEĐIMURSKU ŽUPANIJU

Voditelj podružnice: Dragutin Matotek, dipl.ing.građ.
Članovi Vijeća podružnice: Ksenija Špoljarić, univ.bacc.oec.
Miljenko Fric, dipl.ing.prom.
Živko Mišević, dr.med.
Hrvoje Ramuščak, dipl.ing.geod.
Članovi Skupštine HDSV: Dragutin Matotek dipl.ing.građ.

PODRUŽNICA U ZAGREBU ZA ELEKTROTEHNIKU, ELEKTRONIKU, TELEKOMUNIKACIJE I INFORMATIKU

Voditelj podružnice: Nikola Protrka univ.spec.inf.
Članovi Vijeća podružnice: mr.sc. Damir Palavra
mr.sc. Zoran Vujović, dipl.ing.el.
Mišo Augustinović, dipl.ing.el.
Nikola Protrka, univ.spec.inf.
Članovi Skupštine HDSV: Nikola Protrka univ.spec.inf.

PODRUŽNICA U ZAGREBU ZA AGRONOMIJU, ŠUMARSTVO, PROIZVODNJU HRANE

Voditelj podružnice: Tomislav Vitković dipl.ing.agr.
Članovi Vijeća podružnice: prof.dr.sc. Tomislav Petrak
Milan Pavičić, dipl.ing.šum.
Želimir Ivanušić, dipl.ing.agr.
Tomislav Vitković, dipl.ing.agr.
Članovi Skupštine HDSV: Tomislav Vitković dipl.ing.šum.

PODRUŽNICA U ZAGREBU ZA ARHITEKTURU, GRADITELJSTVO I GEODEZIJU

Voditelj podružnice: Krunoslav Komesar, dipl.ing.građ.
Članovi Vijeća podružnice: mr.sc. Melita Bestvina, d.i.g.
Marina Karanac dipl.ing.građ.
Tito Kosty, dipl.ing.arh.
Vladivoj Relić, dipl.ing.geod.
Članovi Skupštine HDSV:

mr.sc. Melita Bestvina, dipl.ing.građ.
Krunoslav Jambrek, ing.građ.
Krunoslav Komesar, dipl.ing.građ.
Tito Kosty, dipl-ing.arh.
mr. Koraljka Polak Živković dipl.ing.građ.
Sergio Štulić dipl.ing.građ.
Vladivoj Relić dipl.ing.geod.
Marina Karanac dipl.ing.građ.
Krešimir Gluhak dipl.ing.građ.
Branko Preočanin dipl.ing.građ.
Damir Pavlek ing.građ.

PODRUŽNICA U ZAGREBU ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKO POSLOVANJE

Voditelj podružnice: Goranka Majić, univ.spec.oec.
Članovi Vijeća podružnice: Goranka Majić struč.spec.oec.
mr. Marija Milošević, dipl.oec.
mr.sc. Zrinko Ručević
Rodoljub Prpić dipl.oec.
Članovi Skupštine HDSV: mr.sc. Zrinko Ručević dipl.oec.
Ranko Gavrilović dipl.oec.
Goranka Majić, univ.spec.oec.

PODRUŽNICA U ZAGREBU ZA PROMET, VOZILA I STROJARSTVO

Voditelj podružnice: Čedomir Čović, dipl.ing.stroj.
Članovi Vijeća podružnice: Dražen Bralić, dipl.ing.stroj.
Darko Lovrović, dipl.ing.stroj.
Članovi Skupštine HDSV: Dražen Bralić, dipl.ing.stroj.
Čedomir Čović, dipl.ing.stroj.

PODRUŽNICA U ZAGREBU ZA VIŠESTRUKOVNA VJEŠTAČENJA

Voditelj podružnice: Vlado Crkvenac, majstor zlatar
Članovi Vijeća podružnice: Vlado Crkvenac
prof. Zlatko Stahuljak
Ivan Plivelić
Članovi Skupštine HDSV: Vlado Crkvenac majstor zlatar

PODRUŽNICA U ZAGREBU ZA ZAŠTITU NA RADU, ZAŠTITA OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA I ZAŠTITU OKOLIŠA

Voditelj podružnice: Ana Šijaković dipl.ing.sig.
Članovi Vijeća podružnice: Anita Patekar Pokrovac mr.pharm.
Zvonko Rumenjak, dipl,ing.
Željko Krmelić univ.spec.aedif.
Miljenka Kliček dipl.ing.kem.tehn.
Članovi Skupštine HDSV: Ana Šijaković dipl.ing.sig.

PODRUŽNICA U ZAGREBU ZA HUMANU MEDICINU, VETERINARSKU MEDICINU, STOMATOLOGIJU I TOKSIKOLOGIJU

Voditelj podružnice: prof.dr.sc. Slavko Davila dr.med.
Članovi Vijeća podružnice: dr.sc. Melita Uremović, dr.med.
prof..dr.sc. Slavko Davila, dr.med.
prof.dr.sc. Igor Stipančić, dr.med.
prim.dr.sc. Lukrecija Pavičević, dr.med.
Članovi Skupštine HDSV:

prof.dr.sc. Slavko Davila, dr.med.
prof.dr.sc. igor Stipančić, dr.med.
mr.sc. Jadranka Kovačić, dr.dent.med.

Dobro došli

na web stranicu Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja - dobrovoljne, nevladine, nestranačke udruge koja djeluje radi unapređenja institucije sudskog vještaka i procjenitelja i njegove uloge u pravosuđu i ostalim institucijama.

EVS standardi 2016
Marketinška oružarnica