Početna stranica
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je EuroExperta, Udruge HUM, te organizacije TEGOVA.
Prijava članova HDSVIP-a
EuroExpert
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je jedine multi-disciplinarne organizacije EuroExpert
Tegova
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je organizacije TEGoVA

Hrvatsko društvo sudskih vještaka
i procjenitelja

Frane Petrića 5, 10000 Zagreb

Tel: 01 481 1797, Fax: 01 481 3180
Mob: 098 446 223

E-mail:

Odlukom Skupštine od 28.01.2015. promijenjen je naziv Hrvatsko društvo sudskih vještaka (HDSV) u Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja (HDSVIP).

Novosti

Objava ispravka nakladniku - NOVI IFNORMATOR

Objava ispravka nakladniku - NOVI IFNORMATOR

NOVI INFORMATOR D.O.O.

Glavnoj urednici: Davorki Foretić

PREDMET: Zahtjev za objavu ispravka članka objavljenog u Informatoru br. 6439 od 10. listopada 2016. godine

Poštovana,

u zastupanju Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja, a sukladno čl. 40. Zakona o medijima, ovim putem Vam se obraćam sa zahtjevom za objavu ispravka informacije, kako slijedi:

»Dana 10. listopada 2016. godine u listu Informator br.6439, na stranicama 19 i 20, pod naslovom »Pitanja i odgovori u svezi s primjenom Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina«, objavljen je tekst autora, mr. sc. Željka Uhlira, stalnog sudskog vještaka, u kojem tekstu se, između ostaloga, navodi sljedeće:

»...još jednom su rasvijetljeni stalni razlozi otpora i isticanje primjedaba u primjeni ZPVN-a, koji se nalaze:

a) u višegodišnjem zanemarivanju struke i znanju koje iziskuje stjecanje osnovnih strukovnih znanja ili,

b) u primjeni ZPVN-a kojom je znatno smanjena mogućnost manipulacija s nekretninama,što uzrokuje frustracije kod osoba koje su navikle na nedopuštene radnje«.

Smatramo da kao Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja trebamo reagirati na navedene tvrdnje gospodina Željka Uhlira, a ovo osobito iz razloga što je autorski uradak mr. sc. Željka Uhlira nastavak polemika u primjeni Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15). Naime, u listu Informator, broj: 6425, od 4. srpnja 2016. godine, te broj: 6430 od 8. kolovoza 2016. godine, objavljena su dva članka u kojima autorice, sudske vještakinje, iznose prigovore na određene odredbe Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina, pri čemu se ističe da su njihovi članci uslijedili nakon članka »Odgovori na dvojbe u primjeni propisa o procjeni vrijednosti nekretnina« čiji je autor gospodin Uhlir, a koji je objavljen u Informatoru, broj: 6415, od 25. travnja 2016. godine.

U prvotno objavljenom članku, broj: 6415, od 25.travnja 2016. godine, na stranicama 19-21, pod naslovom »Odgovori na dvojbe u primjeni propisa o procjeni vrijednosti nekretnina«gospodin Uhlir je iznio veći broj tvrdnji koje su bile izravno usmjerene na sudske vještake i procjenitelje, odnosno na njihovu stručnost i ugled. Radilo se osobito o sljedećim tvrdnjama:

»primjena Zakona naišla je na očekivan otpor kod dijela vještaka i procjenitelja», »glasna manjina i dalje se opire provođenju zakonskih odredaba...«,

»razlozi otpora ...mogu se nalaziti u tri smjera ...

a) višegodišnje zanemarivanje struke i dubinsko neznanje koje iziskuje stjecanje osnovnih strukovnih znanja

b) primjenom zakona znatno je smanjena mogućnost manipulacija s nekretninama što uzrokuje frustacije kod osoba koje su navikle na nedopuštene radnje

c) neprovedivost nekih odredaba zakona, iako taj razlog nije logički prihvatljiv ... a nezadovoljne strane niti na jednom javnom skupu nisu uspjele argumentirati navodnu neprovedivost odredaba. Moguće je čuti samo laičko nezadovoljstvo izmiješano s pogrešnom interpretacijom zakonskih odredaba i nekompetentno postavljanje nerealnih zahtjeva ...«

»Pojedini vještaci i procjenitelji ističu da im previđeni skup podataka u eNekretninama nije dovoljan za procjene i da je potrebno proširiti obuhvat s dodatnim skupom podataka ... Nasuprot tako nekompetentno postavljenim zahtjevima, za koje ne postoji primjer u međunarodnoj praksi, potrebno je vratiti se osnovama.«

Nakon što su kolegice vještakinje u člancima od 4. srpnja i 8. kolovoza 2016. godine odgovorile na neke od navoda Željka Uhlira, gospodin Uhlir ponovno, sada u članku koji je uvodno naveden, iznosi tvrdnje koje su označene kao sporne, a u kojima ponovno nastavlja vrijeđati dostojanstvo svojih kolega, sudskih vještaka i procjenitelja.

Naime, cjelokupan razvoj polemike koji se vodi između gospodina Uhlira s jedne strane i sudskih vještaka i procjenitelja s druge strane, ukazuje na to da su i citirane tvrdnje iz članka objavljenog 10. listopada 2016. godine ponovno usmjerene isključivo na sudske vještake i procjenitelje koje ovom prilikom gospodin Uhlir proziva za višegodišnje zanemarivanje struke i nedostatak osnovnih strukovnih znanja, a isto tako ih karakterizira kao osobe koje su navodno frustrirane jer su od ranije navikle na nedopuštene radnje.

Smatramo da ovakav način izražavanja nije primjeren stručnoj raspravi o Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina, već da predstavlja izravno vrijeđanje sudskih vještaka i procjenitelja, a osobito kada se dovede u vezu sa ranije objavljenim tekstom u kojem se sudske vještake naziva neznalicama, vinovnicima kaznenih djela i osobama koje su navikle na nedopuštene radnje.

Takovo negativno izražavanje Željka Uhlira, generaliziranje i omalovažavanje reguliranih profesija sudskih vještaka i procjenitelja narušava ugled tih struka i posljedično uzrokuje moguće nepovjerenje svih aktera u sustavu u djelatnost sudskih vještaka i procjenitelja, te ostavlja dugoročno loše posljedice na položaj i ulogu sudskih vještaka i procjenitelja u Republici Hrvatskoj«.

Imajući u vidu sve navedeno, pozivam Vas da u rokovima i na način propisan Zakonom o medijima, a sukladno čl. 22. i čl. 40 istog Zakona, u propisanom roku objavite navedeni ispravak.

S poštovanjem, Ines Bojić, odvjetnica U Zagrebu, 14. studenog 2016. godine

Autorica: Ines Bojić dipl. iur., odvjetnica i stečajna upraviteljica, Zagreb

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6445 od 21. studenog 2016. na stranici 15.

Galerija

Ostale novosti

Dobro došli

na web stranicu Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja - dobrovoljne, nevladine, nestranačke udruge koja djeluje radi unapređenja institucije sudskog vještaka i procjenitelja i njegove uloge u pravosuđu i ostalim institucijama.

EVS standardi 2020 i EBVS standardi 2020
Komunikacijske vještine