Početna stranica
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je EuroExperta, Udruge HUM, te organizacije TEGOVA.
Prijava članova HDSVIP-a
EuroExpert
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je jedine multi-disciplinarne organizacije EuroExpert
Tegova
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je organizacije TEGoVA

Hrvatsko društvo sudskih vještaka
i procjenitelja

Frane Petrića 5, 10000 Zagreb

Tel: 01 481 1797, Fax: 01 481 3180
Mob: 098 446 223

E-mail:

Odlukom Skupštine od 28.01.2015. promijenjen je naziv Hrvatsko društvo sudskih vještaka (HDSV) u Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja (HDSVIP).

Kongresi, seminari, predavanja

Savjetovanje: Do potpunosti zemljišne knjige kroz postupak povezivanja knjige položenih ugovora

mr.sc. Melita Bestvina, d.i.g.: Sudski vještaci i ovlašteni inženjeri u postupku sudski vještak i ovlašteni povezivanja KPU sa zemljišnom knjigom
inženjer graditeljstva - voditelj savjetovanja

Damir Kontrec,dipl.iur.: Općenito o postupku povezivanja i odgovori na pitanja
državni tajnik Ministarstva pravosuđa RH

Ana Marija Končić: Isprave za upis neupisanih nekretnina
Voditelj Odjela zemljišnih knjiga - Općinski sud Sesvete

Želimir Buzuk, d.i.geod.: Geodetski poslovi u postupku povezivanja knjige
ovlašteni geodeta

Mirko Sabljar,ing.građ.: Praktični primjeri
sudski vještak

mr.sc.Tomaž Simrajh: Uknjižba otkupljenih stanova u Republici
procjenitelj nekretnina u Sloveniji i ovlašteni inženjer, Ljubljana

Brankica Dejanović, dipl.iur.: "Inkasator" d.o.o. - Karlovac:
Marko Končar i Vlatka Bertol: "Stambeni kutak" d.o.o. - Zagreb:
Dosadašnja iskustva upravitelja u i postupcima sređivanja zemljišnih knjiga

Ostali kongresi, seminari, predavanja

«  1  |  2  |  3  |  4  »

Dobro došli

na web stranicu Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja - dobrovoljne, nevladine, nestranačke udruge koja djeluje radi unapređenja institucije sudskog vještaka i procjenitelja i njegove uloge u pravosuđu i ostalim institucijama.

Komunikacijske vještine
EVS standardi 2016