Početna stranica
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je EuroExperta, Udruge HUM, te organizacije TEGOVA.
Prijava članova HDSVIP-a
EuroExpert
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je jedine multi-disciplinarne organizacije EuroExpert
Tegova
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je organizacije TEGoVA

Hrvatsko društvo sudskih vještaka
i procjenitelja

Frane Petrića 5, 10000 Zagreb

Tel: 01 481 1797, Fax: 01 481 3180
Mob: 098 446 223

E-mail:

Odlukom Skupštine od 28.01.2015. promijenjen je naziv Hrvatsko društvo sudskih vještaka (HDSV) u Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja (HDSVIP).

Kongresi, seminari, predavanja

Predavanja za stalne sudske vještake struke graditeljstvo i arhitektura

HDSViP organizira tijekom 2022. godine sedam stručnih predavanja u vremenu od 14.4.-14.12.2022.

Zainteresirani se mogu prijaviti za sudjelovanje i to na način:

- osobe kojie žele sudjelovati na svih sedam predavanja u paketu, tada kotizacija iznosi 700,00 kn (92,91 EUR) za svih sedam predavanja;

- za pojedinačna predavanja, kotizacija iznosi 150,00 kn; (19,91 EUR)

U PRIVITKU JE PROGRAM PREDAVANJA I UKRATKO O TEMAMA

Prijavu možete napraviti putem obrasca

Obrazac za prijavu


Download dokumenata

Ostali kongresi, seminari, predavanja

«  1  |  2  |  3  |  4  |  5  »

Dobro došli

na web stranicu Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja - dobrovoljne, nevladine, nestranačke udruge koja djeluje radi unapređenja institucije sudskog vještaka i procjenitelja i njegove uloge u pravosuđu i ostalim institucijama.

EVS standardi 2020 i EBVS standardi 2020
Komunikacijske vještine