Početna stranica
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je EuroExperta, Udruge HUM, te organizacije TEGOVA.
Prijava članova HDSVIP-a
EuroExpert
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je jedine multi-disciplinarne organizacije EuroExpert
Tegova
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je organizacije TEGoVA

Hrvatsko društvo sudskih vještaka
i procjenitelja

Frane Petrića 5, 10000 Zagreb

Tel: 01 481 1797, Fax: 01 481 3180
Mob: 098 446 223

E-mail:

Odlukom Skupštine od 28.01.2015. promijenjen je naziv Hrvatsko društvo sudskih vještaka (HDSV) u Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja (HDSVIP).

Kongresi, seminari, predavanja

II. Kongres HDSV-a, Opatija

Na II. Kongresu HDSV-a s međunarodnim učešćem, održana su slijedeća predavanja:

 • Dragan Radić
  Suština vještačenja
 • Dragan Radić
  Elaborat vještaka
 • Melita Bestvina
  Etika i etički kodeks
 • Damir Kontrec
  Sudski vještaci u parničnom i izvanparničnom postupku (neka razmišljanja iz prakse)
 • Vladimir Krtalić
  Vještačenje u Europi - aktualna pitanja i odgovori
 • Melita Uremović
  Kako ocijeniti neimovinsku štetu u skladu sa sudskom praksom zemalja EU?
 • Darko Pavlović
  EU poljoprivreda - zaštita okoliša - sudska praksa
 • Milena Kosi
  Razvoj i rad struke procjenjivanja vrijednosti u Sloveniji te međunarodni standardi procjenjivanja vrijednosti
 • Aleksandar Ivanović
  Formiranje međudržavnog forenzičkog tima - razlozi i mogućnosti
 • Zdravko Peran, Vladimir Macan, Boris Brkić
  Multidisciplinarna vještačenja na posebnim dijelovima cestovnih prometnica
 • Darko Konjević
  Skretanje u lijevo / pretjecanje najčešća sporna prometna nesreća
 • Ana-Marija Končić
  Postupak povezivanja zemljišne knjige s knjigom položenih ugovora u zemljišnoknjižnom postupku
 • Želimir Buzuk, Dušan Dragojević
  Uloga vještaka geodetske struke u postupku povrata nekretnina bivšim vlasnicima
 • Vladeta Radović
  Analiza uzroka povećanja broja prometnih nesreća u Crnoj Gori
 • Martin Đovčoš
  Iskustva iz gašenja požara i spašavanja na zrakoplovu
 • Darije Varžić
  Akustički model raskrižja nove "obilaznice" grada Požege i državne ceste D-38 Požega - Pleternica
 • Ivo Jakovljević, Sretan Ugrin
  Dinamika sudara motocikla i pješaka
 • Dragana Čukić, Nemanja Radojević
  Neke dileme u sudskomedicinskoj praksi
 • Anton Marović
  Osobito teški invaliditet (čl. 1101. ZOO/2005., odnosno čl. 201. ZOO/1991.)
 • Siniša Štimac
  Uloga odvjetnika u parničnom postupku kod psihijatrijskog vještačenja neimovinske/nematerijalne štete po Zakonu o obveznim odnosima iz 2005. godine
 • Alka Turalija, Mirko Puljko
  Moguća procjena sveobuhvatne vrijednosti biljnih vrsta unutar struke krajobrazne arhitekture
 • Alan Đozić
  Prijedlog naputka za klasiranje zemljišta u tijeku izrade vještačkih nalaza, mišljenja i procjena
 • Dražana Grga
  Oštećenja maslina uslijed djelovanja herbicida te način izračuna procjene istih
 • Petar Džaja, Ž. Grabarević, K. Severin, B. Artuković
  Značenje postmortalnih promjena u određivanju vremena nastanka smrti životinja
 • Ivan Pešo, Maja Miškulin
  Uzimanje uzoraka mesnih namirnica i prerađevina životinjskog podrijetla za laboratorijske pretrage s naglaskom na parazitološke pretrage (Trichinellae spiralis) vezano uz vještačenje u sudskom sporu 1-Pp-G-2313/09-9. na prekršajnom sudu
 • Milan Milosević, Tanja Kesić, Ivana Bjelovuk
  Kazneno pravosuđe i sustav kvalitete u forenzičkim laboratorijima
 • Bruno Franjić, Alija Kotarević
  Kriminalističko-forenzička analiza proturječnih nalaza i mišljenja balističkih vještačenja čahura i zrna, vještaka CFiP, FUP Sarajevo i vještaka obrane, u kaznenom predmetu ubojstva R. K. u Tuzli
 • Nataša Radosavljević-Stevanović
  Forenzičke metode ispitivanja mikro-tragova vlakana
 • Milan Žarković, Dragan Mladjan, Ivana Bjelovuk
  Specifičnosti kriminalističkog postupanja na mjestu događaja u izvanrednim situacijama
 • Miroslav Bača
  Pretraživanje skrivenih podataka
 • Jovan P. Šetrajčić, Vojkan M, Zorić
  Primjena metoda instrumentalne kriminalističke tehnike u postupku vještačenja originalnosti umjetničkih slika
 • Berislav Barišić-Jaman, Gordan Mršić, Igor Špoljarić
  Upotreba pretražne elektronske mikroskopije (SEM/EDX) za analizu tragova na žarnim nitima automobilskih žarulja
 • Anica Radman, Antun Marinac, Mirjana Radman-Funarić
  Primjena postupka javne nabave
 • Dubravka Mahaček, Ivica Čulo, Mirjana Radman-Funarić
  Namjenska proračunska sredstva u financiranju samoupravnih razina vlasti
 • Zoran Kastropil
  Obračun zateznih kamata na tražbine u stranoj valuti

Ostali kongresi, seminari, predavanja

«  1  |  2  |  3  |  4  »

Dobro došli

na web stranicu Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja - dobrovoljne, nevladine, nestranačke udruge koja djeluje radi unapređenja institucije sudskog vještaka i procjenitelja i njegove uloge u pravosuđu i ostalim institucijama.

Komunikacijske vještine
EVS standardi 2016