Početna stranica
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je EuroExperta, Udruge HUM, te organizacije TEGOVA.
Prijava članova HDSVIP-a
EuroExpert
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je jedine multi-disciplinarne organizacije EuroExpert
Tegova
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je organizacije TEGoVA

Hrvatsko društvo sudskih vještaka
i procjenitelja

Frane Petrića 5, 10000 Zagreb

Tel: 01 481 1797, Fax: 01 481 3180
Mob: 098 446 223

E-mail:

Odlukom Skupštine od 28.01.2015. promijenjen je naziv Hrvatsko društvo sudskih vještaka (HDSV) u Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja (HDSVIP).

Kongresi, seminari, predavanja

I. Kongres HDSV-a, Opatija

Na I. Kongresu HDSV-a 2008. g. održana su slijedeća predavanja:

 • Melita Bestvina
  Položaj vještaka građevinske struke u RH
 • Marijo Zrna
  Procjena vrijednosti i šteta na oldtimer vozilima
 • Milan Žarković, Ivana Bjelovuk, Tanja Kesić
  Multimedijska uviđajna dokumentacija i njezin dokazni značaj
 • Ivanović Aleksandar
  Nove metode kod vještačenja tragova vatrenog oružja
 • Mirko Puljko
  Aktualna problematika strukovnih vještačenja u poljoprivredi
 • Anton Marović
  Invaliditet, invalidnost, tjelesno oštećenje, smanjenje životne aktivnosti, radna (ne)sposobnost
 • Siniša Štimac
  Pravni aspekt medicinskog vještačenja nematerijalne/neimovinske štete
 • Bruno Franjić
  Specifi čni tragovi poklopca sanduka na čahurama ispaljenim iz poluautomatskih snajperskih pušaka (PASP) M76 cal. 7.9 mm
 • Vladimir Krtalić
  Prijedlog nacrta NAPUTKA ZA SASTAVLJANJE ISPRAVE u postupku uspostave vlasništva posebnog dijela nekretnine
 • Vladimir Krtalić
  Usporedba statusa vještaka za procjenu vrijednosti nekretnina u Gradu Munchenu i Gradu Zagrebu
 • Vladimir Krtalić
  Urbana komasacija u Bavarskoj
 • Ivica Čulo, Mirjana Funarić Radman, Dubravka Mahaček
  Raspolaganje proračunskim sredstvima i njihov nadzor
 • Jakov Maruna
  Održavanje tekstilija
 • Gordan Lauc, Goran Ćurić
  Nove mogućnosti primjene analize DNA u sudskoj medicini
 • Ištvan Bodolo
  Tehnički aspekt ozljeda vratnog dijela kralježnice primjenom simulacijskih softwera za analizu prometnih nesreća
 • Ištvan Bodolo
  Kvaliteta u vještačenju - Upotreba softvera za simulaciju prometnih nesreća u vještačenjima - iskustva - "demistifi kacija"
 • Lujo Medvidović
  Analiza dokaznog materijala
 • Dragana Čukić
  Vještačenje tjelesnih povreda u kaznenom postupku s posebnim osvrtom na "granične povrede"
 • Dragana Čukić
  Sudskomedicinski aspekt prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama u Crnoj Gori u vrijeme turističke sezone - ljeto 2007. godine
 • P. Džaja
  Najčešći sudski sporovi u svezi s nedostacima na životinjama
 • Tihomir Požar
  Komparativna analiza uvjeta za opskrbu električnom energijom u Republici Hrvatskoj
 • Vladimir Macan
  Vještaci građevinske struke i interdisciplinarno vještačenje - prilog
 • Boris Ćurković
  Položaj vještaka u procesu ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju
 • Zvonimir Buntić
  Gospodarske i tehnološke mogućnosti u proizvodnji biološki vrjednije hrane u Hrvatskoj, Osvrt na procjenu tržišne vrijednosti proizvoda
 • Draženka Deladio
  Pravna regulativa Europske unije i sudski postupci u državama članicama Europske unije
 • Melita Uremović
  Problemi s kojima se susrećemo pri ocjeni trajnih posljedica trzajnih ozljeda vrata u odštetnim zahtjevima
 • Maja Firšt Bača
  Primjena računalnih programa u prepoznavanju biljnih vrsta i kultivara preko lista
 • Miroslav Bača
  Primjena računalnih aplikacija u forenzici računala
 • Ivan Zelić
  Zatezne kamate jučer, danas, sutra
 • Maja Miškulin
  Sudsko vještačenje kod otrovanja hranom
 • Valter Stemberga, Alan Bosnar, Dražen Cuculić, Miran Čoklo
  Vještačenje alkoholiziranosti smrtno stradalih vozača u prometnim nesrećama
 • Nevio Filčić
  Različitost pristupa procjeni štete osiguratelj - sudski vještak
 • Berislav Barišić-Jaman
  Tragovi pneumatika, Usporenje osobnih automobila, Razlika između tabličnih i testnih podataka
 • Gordan Mršić, Saša Žugaj
  Primjena elektronskog mikroskopa (ESEM) kod vještačenja tragova pucanja (GSR) na šakama
 • Čedomir Čović
  Problemi sa dopuštenim osovinskim opterećenjem kod teretnih vozila
 • Mirko Sabljar, Dubravko Sabljar, Dominik Sabljar
  Etažiranje postojećih objekata prijenosom vlasništva iz knjige položenih ugovora (primjer iz dosadašenje prakse)

Ostali kongresi, seminari, predavanja

«  1  |  2  |  3  |  4  »

Dobro došli

na web stranicu Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja - dobrovoljne, nevladine, nestranačke udruge koja djeluje radi unapređenja institucije sudskog vještaka i procjenitelja i njegove uloge u pravosuđu i ostalim institucijama.

Komunikacijske vještine
EVS standardi 2016