Početna stranica
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je EuroExperta, Udruge HUM, te organizacije TEGOVA.
Prijava članova HDSVIP-a
EuroExpert
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je jedine multi-disciplinarne organizacije EuroExpert
Tegova
Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja član je organizacije TEGoVA

Hrvatsko društvo sudskih vještaka
i procjenitelja

Frane Petrića 5, 10000 Zagreb

Tel: 01 481 1797, Fax: 01 481 3180
Mob: 098 446 223

E-mail:

Odlukom Skupštine od 28.01.2015. promijenjen je naziv Hrvatsko društvo sudskih vještaka (HDSV) u Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja (HDSVIP).

HDSVIP u medijima

Ustavni sud pet i pol godina ne želi riješiti zahtjev sudskih vještaka

Lider

Društvo sudskih vještaka podnijelo je 2008. zahtjev za ocjenu ustavnosti odredbi Pravilnika o imenovanju sudskih vještaka i visini naknade za njihov rad. Nije dobilo odgovor ni na lanjsku požurnicu.

Više na stranici: Lider

Download dokumenata

pdf
Lider  [1,50 MB]

Statičari volonteri za hitnu seizmološku službu RH

HRT

Odmah nakon razornog zagrebačkog potresa u ožujku, skupina stručnjaka volontera stigla je u područje epicentra. Dajući prve procjene šteta, došli su na ideju o hitnoj službi za elementarne nepogode. Govori Krunoslav Komesar, potpredsjednik HDSVIP.

opširnije

Dobro došli

na web stranicu Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja - dobrovoljne, nevladine, nestranačke udruge koja djeluje radi unapređenja institucije sudskog vještaka i procjenitelja i njegove uloge u pravosuđu i ostalim institucijama.

Komunikacijske vještine
EVS standardi 2016